CA Leasing

CA Leasing

CA Leasing Srbija je najmlađa lizing kompanija na tržištu. Počela je sa radom u septembru 2007. godine kao deo Crédit Agricole Grupe, jedne od vodećih globalnih finansijskih grupacija.

Osnovana je od strane Crédit Agricole Banke Srbija. Prisutna je u tri najveća regionalna centra: Beogradu, Novom Sadu i Čačku. Uzajamnom saradnjom, klijentima se pruža i mogućnost da lizing aranžman dobiju u 80 filijala Credit Agricole Banke širom Srbije.

CA Leasing Srbija nudi pravnim i fizičkim licima usluge finansijskog lizinga za nabavku putničkih i lakih komercijalnih vozila. Specijalizovani su za finansiranje flote vozila za pravna lica. Ponude za finansiranje se kreiraju u skladu sa potrebama I mogućnostima svakog klijenta gradeći uzajamno poverenje i dugoročnu partnersku saradnju.

Sa njihovim stručim i profesionalnim timom, nude visok nivo usluge koji podrazumeva jednostavnost procedure, ekspeditivno odobravanje i brzu isplatu.

CA Leasing Srbija od 2016. godine obavlja i poslove zastupanja u osiguranju kako bi celokupan lizing aranžman dobili na jednom mestu i kako bi zadovoljstvo klijenata bilo na još većem nivou.