Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Stepenasta oročena štednja – Liberte Step 12

 • Vrsta depozita: devizni depozit
  • Valuta u kojoj klijent polaže depozit: EUR
  • Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: minimalni iznos 500 EUR
 • Period na koji se prima depozit: 12 meseci
 • Nominalna kamatna stopa (fiksna na godišnjem nivou): 
 1. fdasfdas fdasfdas
 2. fdasfdas fdasfdasfdas
  1. fdaskljfdas fdasfjdkls
  2. fklasjfdkls fdksjfkl
 3. fdkljasfl fdaskjf
 4. fdasfkjas fdkasjl

 

Obračunski mesec

Nominalna kamatna stopa

Obračunski period

Nominalna kamatna stopa

1. mesec štednje

0.10%

7. mesec štednje

0.30%

2. mesec štednje

0.10%

8. mesec štednje

0.30%

3. mesec štednje

0.10%

9. mesec štednje

0.30%

4. mesec štednje

0.20%

10. mesec štednje

0.40%

5. mesec štednje

0.20%

11. mesec štednje

0.40%

6. mesec štednje

0.20%

12. mesec štednje

0.40%

 

 • Efektivna kamatna stopa: 0.21%
 • Dodatni troškovi: nema
Reprezentativni primer

 

Reprezentativni primeri:

Iznos kredita

Period

NKS

Iznos sa 
kamatom*

EKS

5.000

12 meseci

0.10% - 0.40%

5.012,52

0.21%

 

*Iskazani iznos uključuje porez na prihod od kapitala po osnovu kamate

Deponenti imaju obavezu plaćanja poreza na dohodak građana prihoda od kapitala po osnovu kamate na devizne štedne i druge depozite građana.

Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka dužna da plati u ime Deponenta.

 

Crédit Agricole Srbija učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Prijavite se za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo