Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Gotovinski krediti

Postoje trenuci kada Vam je veoma bitno da brzo i pod povoljnim uslovima dođete do novca. Sa gotovinskim kreditima Crédit Agricole Srbija realizacija svih planova i želja je lako ostvariva!

Preduslovi za dobijanje Gotovinskog kredita:

 • Državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji
 • Stalno zaposlenje uz neprekidan radni staž u trajanju od minimalno jedne godine od datuma podnošenja zahteva

 Univerzalni kalkulator

 

 

Gotovinski kredit sa fiksnom kamatom sa zaradom

Detalji kredita

 • Valuta: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 2.000.000 RSD
 • Nominalna kamatna stopa: - 10,45% za rok otplate do 59 meseci - 12,45% za rok otplate do 84 meseca
 • Period otplate: 6 meseci – 84 meseca
 • Grejs period: 0 - 3 meseca
 • Trošak obrade zahteva: 1.95%
 • Prevremena otplata: 0%
 • Period otplate: 6 meseci – 84 meseca
 • Grejs period: 0 - 3 meseca
 • Trošak obrade zahteva: 0%
 • Prevremena otplata: 0%

 

Reprezentativni primer

Iznos kredita

Period

NKS

Rata

EKS

1.500.000 RSD

59 meseci

10,45%*

32.619,97 RSD

11,94%

1.500.000 RSD

84 meseca

12,45%*

26.841,43 RSD

13,93%

 

*Kamatna stopa je fiksna. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 1.95%. EKS obračunat na dan 12.12.2018.

 

 Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Troškove premije osiguranja snosi banka.
Gotovinski kredit sa promenljivom kamatom sa zaradom

Detalji kredita

 • Valuta: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 2.000.000 RSD
 • Nominalna kamatna stopa: - 9,95% (7,06% +3M Belibor) za rok otplate do 59 meseci - 11,95% (9,06% + 3M Belibor) za rok otplate do 84 meseca
 • Period otplate: 6 – 84 meseca
 • Grejs period: 0 - 3 meseca
 • Trošak obrade zahteva: 1,95%
 • Prevremena otplata: 0%

 

 Reprezentativni primer

Iznos kredita

Period

NKS

Rata

EKS

1.500.000 RSD

59 meseci

9,95%*

32.250,70 RSD

11,39%

1.500.000 RSD

84 meseca

11,95%*

26.439,01 RSD

13,37%

*Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za IV kvartal je 2,89%. Fiksni deo kamate je 9,06% na rok od 84 meseca i 7,06% na 59 meseci. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 1,95% EKS obračunat na dan 12.12.2018.Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

 

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.
Gotovinski kredit sa fiksnom kamatom sa prenosom zarade

Detalji kredita

 • Valuta: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 2.000.000 RSD
 • Nominalna kamatna stopa: - 8,45% za rok otplate do 59 meseci - 10,45% za rok otplate do 84 meseca
 • Period otplate: 6 meseci – 84 meseca
 • Grejs period: 0 - 3 meseca
 • Trošak obrade zahteva: 1,95%
 • Prevremena otplata: 0%

 

 Reprezentativni primer

Iznos kredita

Period

NKS

Rata

EKS

1.500.000 RSD

59 meseci

8,45%*

31.157,76 RSD

10,17%

1.500.000 RSD

84 meseca

10,45%*

25.251,93 RSD

12,09%

*Kamatna stopa je fiksna. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 1,95%, trošak održavanja računa 290 RSD mesečno. EKS obračunat na dan 12.12.2018.

 

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.
Gotovinski kredit sa fiksnom kamatom bez zarade

Detalji kredita

 • Valuta: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 1.500.000 RSD
 • Nominalna kamatna stopa: - 10,45% za rok otplate do 36 meseci - 16,95% za rok otplate do 72 meseca
 • Period otplate: 6 meseci – 72 meseca
 • Grejs period: 0 - 3 meseca
 • Trošak obrade zahteva:1,95%
 • Prevremena otplata: 0%

 

Reprezentativni primer

Iznos kredita

Period

NKS

Rata

EKS

1.500.000 RSD

36 meseci

10,45%*

48.718,31RSD

12,96%

1.500.000 RSD

72 meseca

16,95%*

33.327,36RSD

19,68%

*Kamatna stopa je fiksna. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 1,95%, trošak održavanja računa 290 RSD mesečno. EKS obračunat na dan 12.12.2018.

 

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.
Gotovinski kredit sa promenljivom kamatom sa prenosom zarade

Detalji kredita

 • Valuta: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 2.000.000 RSD
 • Nominalna kamatna stopa: - 7,95% (5,06 + 3M Belibor) za rok otplate do 59 meseci -9,95% (7,06% + 3M Belibor) za rok otplate do 84 meseca
 • Period otplarte: 6 - 84 meseca
 • Grejs period: 0 - 3 meseca
 • Trošak obrade zahteva : 1,95%
 • Preveremena otplata: 0%

 

Reprezentativni primer

Iznos kredita

Period

NKS

Rata

EKS

1.500.000 RSD

59 meseci

7,95%*

30.798,41 RSD

9,62%

1.500.000 RSD

84 meseca

9,95%*

24.863,04 6RSD

11,54%

*Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za IV kvartal je 2,89%, fiksni deo je 5,06% za kredite na period do 59 meseci, 7,06% za kredite na period do 84 meseca. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 1,95% i trošak održavanja računa 290 RSD mesečno. EKS obračunat na dan 12.12.2018.Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

 

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.
Kreditni kalkulator

Da li ste klijent banke

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Prijavite se za proizvod

Kako bismo nastavili proces komunikacije, potrebno je da se izjasnite o kanalu obaveštavanja koji vam najviše odgovara
icon
Za personalizovane ponude usluga banke
Obaveštenja i individualizovane ponude o postojećim proizvodima i uslugama u skladu sa afinitetima koje smo kod Vas prepoznali u cilju pružanja kvalitetnije usluge i koristeći automatsko donošenje odluka i profilisanje.
...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo