Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Krediti u saradnji sa Garancijskim fondom Vojvodine

Zahvaljujući saradnji koja je ostvarena sa Garancijskim fondom Vojvodine, klijenti koji imaju prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (individualna poljoprivredna gazdinstva) ili imaju poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (pravna lica i preduzetnici čija je osnovna delatnost poljoprivreda), mogu biti podržani od strane Banke za sledeće vidove investiranja:

 Kupovina zemljišta

 

  • Minimalni iznos kredita je 10.000 eur, a maksimalni iznos 100.000 eur
  • Grejs period: do 12 meseci
  • Rok otplate: do 5 godina
  • Otplata: mesečna, tromesečna, šestomesečna ili godišnja
  • Valuta: u dinarima ili u dinarima indeksiran u evrima

 Kupovina energetski efikasne opreme i opreme za korišćenje obnovljivih izvora energije

  • Minimalni iznos kredita je 5.000 eur, a maksimalni iznos 250.000 eur
  • Grejs period: do 12 meseci
  • Rok otplate: do 10 godina
  • Otplata: mesečna, tromesečna, šestomesečna ili godišnja za gazdinstva, mesečna otplata za preduzetnike i pravna lica
  • Valuta: u dinarima ili u dinarima indeksiran u evrima

 

 Ovi krediti su obezbeđeni neopozivom bezuslovnom garancijom Fonda koja je plativa na prvi poziv.

Više detalja o kreditima i zahtevanim uslovima od strane Fonda nalazi se na internet stranici Garancijskog fonda Vojvodine.

 

Univerzalni kalkulator

Chat
 

Elektronsko bankarstvo