za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

Auto kredit za kupovinu novog HYUNDAI vozila

U partnerstvu sa HYUNDAI SRBIJA, pripremili smo za Vas neodoljive uslove finansiranja novih Hyundai vozila.

 • Neodoljiva kamatna stopa 3.99%
 • Kriterijum za indeksiranje: Indeksiran u EUR
 • Iznos kredita do 35.000 EUR
 • Period otplate do 84 meseca
 • Minimalno učešće 30%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Mogućnost finansiranja direktno u salonu HYUNDAI bez odlaska u banku uz povoljnije uslove finansiranja
 • Specijalni pokloni i uslovi za klijente koji prenesu zaradu u CAS

 

Univerzalni kalkulator 

 

Detalji kredita

 • Valuta: RSD indeksiran u EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: Indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 1.000 EUR – 35.000 EUR
 • Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
 • Minimalno učešće: 30%
 • Nominalna kamatna stopa:
  • Fiksna: 3,99% za auto kredite sa rokom otplate od 6 do 60 meseci
  • Promenljiva 4,311% + 3M Euribor za auto kredite sa rokom otplate od 6 do 84 meseca
 • Trošak obrade zahteva: finansiran 1,50%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa je ista za klijente sa i bez prenosa primanja u banku

 

 


 

Reprezentativni primer

 

Iznos kredita

Period

NKS

Rata

EKS

1.500.000 RSD

36 meseci

6,95%*

46.281,36 RSD

7,64%

1.500.000 RSD

84 meseca

8,95%*

24.095,57 RSD

9,75%

*Kamatna stopa je fiksna. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD ; trošak održavanja računa 290 RSD mesečno. EKS obračunat na dan 11. 09.2018.

 

Instrumenti obezbeđenja:

 

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.

 

Prijavite se za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo