Auto kredit u RSD sa fiksnom kamatnom stopom 7,90%

Auto kredit u RSD sa fiksnom kamatnom stopom 7,90%

• Valuta kredita: RSD
• Kriterijum za indeksiranje: Nema kriterijuma za indeksiranje
• Iznos kredita: 100,000 RSD – 3,500,000 RSD (za polovna vozila do 2,500,000 RSD)
• Period otplate: 6 meseci - 72 meseca
• Nominalna kamatna stopa: za klijente sa zaradom u CAS i za klijente koji prenesu zaradu u CAS: 7.90%
• Bez učešća
Jednokratna naknada: 1,5%
• Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita

*Kamatna stopa važi za postojeće klijente CAS, kao i za klijente koji se odluče da prenesu zaradu. 

Reprezentativni primer bez obaveznog KASKO osiguranja za klijente koji prenesu zaradu u CAS

Cena vozila

Iznos kredita

Učešće

Period

NKS

Rata

EKS

1.200.000 RSD

852.791,88 RSD

360.000 RSD

72 meseca

7,90%

14.910,60 RSD

9,51%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.04.2018. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa 246.00 RSD, i troškovi održavanja paket računa 290.00 RSD mesečno, finansiran trošak obrade zahteva 1,5%.

Reprezentativni primer sa obaveznim KASKO osiguranjem za klijente koji prenesu zaradu u CAS

Cena vozila

Iznos kredita

Učešće

Period

NKS

Rata

EKS

1.200.000 RSD

1.218.274,11 RSD

0 RSD

72 meseca

7,90%

21.300,86 RSD

13,03%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.04.2018. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50.00 RSD, troškovi izveštaja Kreditnog biroa 246.00 RSD, i troškovi održavanja paket računa 290.00 RSD mesečno, finansiran trošak obrade zahteva 1,5%, troškovi KASKO osiguranja (24.000 RSD godišnje).

Kreditni kalkulator


Instrumenti obezbeđenja:

• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana
• bez zaloge za polovna vozila za iznose kredita do 575.000 RSD, bez zaloge za nova vozila za iznose kredita do 1.150.000 RSD (trošak uspostavljanja zaloge na vozilo snosi Banka)
• bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 evra