za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

Detalji

02/10/2017
Gotovinski krediti za refinansiranje Crédit Agricole Srbija

Gotovinski krediti za refinansiranje  Crédit Agricole Srbija<

Za sve kojima je potrebna dodatna suma novca ili žele da refinansiraju postojeće finansijske obaveze, Crédit Agricole Srbija pripremila je jedinstvenu ponudu gotovinskih kredita sa nominalnom kamatnom stopom već od 6,90% godišnje.

Novom kreditnom ponudom Crédit Agricole Srbija je svim klijentima koji su u potrazi za povoljnijim uslovima refinansiranja omogućila da iskoriste jedinstvene uslove gotovinskih kredita u dinarima. Ovi krediti se odobravaju sa nominalnom kamatnom stopom već od 6,90% godišnje.

 

Ovako povoljni uslovi gotovinskih kredita su odlična prilika ne samo da se refinansiraju postojeća zaduženja, već i da se dođe do dodatne sume novca za sezonske troškove ili manje investicije, imajući u vidu da je maksimalni iznos ovih kredita 1.800.000 dinara. U isto vreme, rok otplate do 84 meseca omogućava klijetima da imaju ratu kredita koja neće previše optereti mesečni budžet.

 

Ukoliko bi se klijent, u skladu sa svojom kreditnom sposobnošću, odlučio za gotovinski kredit u iznosu  od, na primer, 1.200.000 dinara uz period otplate od 84 meseca i nominalnu kamatnu stopu od 7,90% godišnje (EKS 10,89%), mesečna rata kredita bi iznosila 18.643,73 dinara. 

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo