za_pozive_iz_fiksne_mreže! tel!. 0700 700 500
za_pozive_iz_inostranstva_i_iz_mobilne_mreže! mob!. + 381(0)21/4876-888

Detalji

17/05/2018
50 miliona evra za inovativna mala i srednja preduzeća u Srbiji, popisan InnovFin SMEG sporazum između EIF-a i Crédit Agricole Srbija

50 miliona evra za inovativna mala i srednja preduzeća u Srbiji, popisan InnovFin SMEG sporazum između EIF-a i Crédit Agricole Srbija<

Danas su Evropski investicioni fond (EIF) i Crédit Agricole Banka Srbija AD Novi Sad (CAS) potpisali sporazum o garanciji za InnovFin za SME, kako bi podržali inovativna mala i srednja preduzeća (MSP) male i srednje veličine u Srbiji. Novi InnovFin sporazum će omogućiti CAS-u da obezbedi zajmove inovativnim kompanijama u naredne dve godine uz podršku garancije koju pruža EIF i Horizon 2020, okvirni program EU za istraživanje i razvoj. InnovFin garancija pokriva 50% svakog kredita koji je isplaćen od strane CAS-a, a očekuje se da generiše ukupni kreditni portfolio do 50 miliona evra koji podržava preko 100 inovativnih malih i srednjih preduzeća male i srednjie veličine.

Potpisivanje ovog garantnog ugovora InnovFin objavljeno je danas na samitu Zapadnog Balkana u Sofiji (Bugarska), u organizaciji premijera Bugarske Bojka Borissova. Ovaj događaj okupio je lidere vlada iz zemalja članica EU i zemalja Zapadnog Balkana, sa fokusom na probleme sa povezivanjem u transportu, energiji i digitalnoj infrastrukturi.


Izvršni direktor EIF-a Pier Luigi Gilibert je rekao: "Oduševljeni smo što smo danas, na samitu Zapadnog Balkana, najavili ovaj InnovFin garancijski ugovor za srpske kompanije. Crédit Agricole Srbija je posvećena podršci malim i srednjim preduzećima sa malim i srednjim kapitalom, a ovaj novi sporazum će pomoći banci da obezbedi finansiranje po atraktivnijim uslovima. EIF sa zadovoljstvom povećava svoju podršku malim i srednjim preduzećima i srednjim kapitalima u Srbiji putem ovog novog sporazuma danas. "


Carlos de Cordoue, Izvršni direktor CAS-a, rekao je: "Crédit Agricole podržava razvoj poslovanja u Srbiji više od jedne decenije, sa posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća i preduzetnike kao pokretače rasta ekonomije. Ovaj novi aranžman koji je potpisan sa EIF-om će nam omogućiti da našim klijentima pružimo još bolje uslove i obezbedimo njihov održivi rast u budućnosti "


Cilj InnovFin SME garancije je da podstakne banke ili druge finansijske institucije da kreditiraju mala i srednja preduzeća (do 499 zaposlenih) kojima je potrebna investicija i / ili operativni kapital za finansiranje istraživačkih, razvojnih i inovativnih aktivnosti, sa finansijskom podrškom EU. Finansijske institucije su izabrane od strane EIF-a nakon poziva za izražavanje interesa za finansijske posrednike širom Evrope. 

Više o EIF

Evropski investicioni fond (EIF) je deo grupe Evropske investicione banke. Njegova glavna misija je podrška evropskim mikro, malim i srednjim preduzećima (MSP) kako bi im olakšala pristup finansijama. EIF kreira i razvija kapital ulaganja, garancije i mikrofinansijske instrumente koji posebno ciljaju ovaj segment tržišta. U toj ulozi, EIF neguje ciljeve EU za podršku inovacijama, istraživanju i razvoju, preduzetništvu, rastu i zapošljavanju. Više informacija o radu EIF-a u okviru EFSI-a možete naći ovde here.


Više o CAS

Crédit Agricole banka Srbija je članica Crédit Agricole grupe, vodećeg partnera francuske ekonomije i jedne od najvećih bankarskih grupacija u Evropi. Crédit Agricole je vodeća banka za poslovanje sa stanovništvom u Evropi, prva u asset menadžementu, prva u bankoosiguranju i treća u projektnom finansiranju. Izgrađena na snažnim korenima kooperative, sa svojih 140.000 zaposlenih i 31.500 rukovodilaca u lokalnim i regionalnim bankama, Crédit Agricole grupa je odgovorna i responzivna banka koja uslužuje svojih 52 miliona klijenata, 8.8 miliona zajedničkih akcionara i milion pojedinačnih akcionara.Zahvaljujući modelu univerzalnog bankarstva fokusiranog na klijenta, koji se zasniva na saradnji između banaka za poslovanje sa stanovništvom  i poslovnih linija, Crédit Agricole grupa je vodeći partner u podržavanju klijenata u njihovim projektima u svim oblastima poslovanja sa stanovništvom kroz specijalizovane poslovne linije: dnevno poslovanje, štednja, stambeni i potrošački krediti, osiguranje, privatno bankarstvo, asset menadžment, lizing i faktoring i koroporativno i investiciono bankarstvo. Crédit Agricole se takođe ističe po svojoj dinamičnoj i inovativnoj politici društveno odgovornog poslovanja za dobrobit privrede. Ova politika zasnovana je na pragmatičnom pristupu koji je prožet kroz celu grupu i angažuje svakog zaposlenog.


Više o InnovFin


Inovativna garancijska mera za mala i srednja preduzeća osnovana je pod inicijativom "EU InnovFin finansije za inovatore" pod pokroviteljstvom Horizon 2020. Ona pruža garancije i kontra-garancije o finansiranju duga između 25.000 i 7.5 miliona evra kako bi se poboljšao pristup finansiranju kredita za inovativna mala i srednja preduzeća male i srednje veličine (do 499 zaposlenih). Njom upravlja EIF, a sprovodi se preko finansijskih posrednika - banaka i drugih finansijskih institucija - u zemljama članicama EU i pridruženim zemljama. Prema ovoj InnovFin meri, za finansijske posrednike garantuje EIF u odnosu na procenat njihovih gubitaka nastalih u vezi sa finansiranjem duga pokrivenog ovom garancijskom merom.Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo